Cộng đồng Dịch vụ - Tiêu dùng

Lối kinh doanh thiếu chuyên nghiệp của Grab

17 giờ trước

Sáng hôm qua tôi sử dụng dịch vụ Grab Car, sau khi chờ hơn 5 phút, tài xế đến đón nhưng đỗ cách xa địa điểm lựa chọn hơn 100m. Tôi phải đi bộ đến dưới cơn mưa lất phất mới lên được xe.