Cộng đồng Góc nhìn - Xã hội

Khai thác Du lịch đi đôi với giữ gìn môi trường tự nhiên và phát triển bền vững

16 giờ trước

Bạn thân mến, Tình cờ đọc được ý kiến của bạn trên facebook khuyên những người khác "nên có cách nhìn bớt khắc nghiệt hơn, cần phải phát triển du lịch và kinh tế ở phần đất cần phải khai thác; tỉ lệ khai thác này là rất nhỏ so với phần đất tự nhiên còn bảo toàn và Đà Nẵng sống nhờ công trình này nhiều lắm..."